GIEK mener: Et enklere virkemiddelapparat er viktig for å hjelpe eksportørene

GIEKs styre og ledelse har levert sine vurderinger og innspill til rapporten «Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet». GIEK ser positivt på regjeringens gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Det har kommet mange gode anbefalinger for å gjøre tilbudet mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt. Næringslivet er i endring, og næringer som vindkraft, fiskeindustri, havbruk, cruise og miljøvennlig skipsteknologi i har preget GIEKs arbeid de siste par årene. Det er viktig at det næringsrettede virkemiddelapparatet på best mulig vis støtter norsk næringsliv. - GIEK er til for å hjelpe eksportørene og vi ser at en sammenslåing av Eksportkreditt og GIEK vil gjøre eksportvirkemidlene lettere tilgjengelig for brukerne, ikke minst for SMB’er, sier Wenche Nistad, administererende direktør i GIEK.

Les vårt innspill til områdegjennomgangen (PDF)