1

Eksportkonferansen og Eksportprisen

Eksportkonferansen

Hvert år samler Eksportkonferansen representanter fra norsk eksportrettet næringsliv for å ta temperaturen på norsk eksport.

Eksportkonferansen arrangeres hver vår i samarbeid av GIEK, GIEK Kredittforsikring, Eksportkreditt Norge og Innovasjon Norge. 

For mer informasjon om Eksportkonferansen se egen nettside

Eksportprisen

Eksportprisen premierer norske eksportvirksomheter som er innovative, har vist suksess over tid og som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom utenlandske markeder. Prisen deles ut av GIEK (Garantiinstituttet for Eksportkreditt) GIEK Kredittforsikring, Eksportkreditt Norge og Innovasjon Norge.