Hva viser premiekalkulatoren?

GIEK tar en risikopremie av kunden når vi utsteder garantier. Premiekalkulatoren gjelder for långivergaranti og leverandørkredittgaranti over to år, og gjelder for OECD landgruppe 1-7 (se landrisiko for mer informasjon). NB! Kalkulatoren gjelder ikke ved eksport til rike OECD-land (OECD landgruppe 0), hvor premien kalkuleres på grunnlag av markedsindikatorer. Kontakt GIEK for premieindikasjon for disse landene

Som hovedregel betales hele premien ved garantiutstedelse. Det er mulig å betale premien løpende (p.a.-premie), og dette er det mest vanlige ved bankmedvirkning på over 20 prosent.

Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes bl.a. av:

  • Landrisiko: Her inngår politiske- sikkerhetsmessige, juridiske, og makroøkonomiske forhold som kan hindre eller vanskeliggjøre tilbakebetalingen av et lån.

  • Kjøpers kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet, dvs. den antatte sannsynligheten for at kunden misligholder sine forpliktelser. I premiekalkulatoren fremkommer kjøpers kredittverdighet på en standard ratingskala fra AAA til B-
     

GIEK tar i enkelte tilfeller også etableringsgebyr (upfront fee) og beredskapsprovisjon (commitment fee) som kommer i tillegg til risikopremien.