GIEKs premiekalkulator

Vår premiekalkulator gir en indikasjon på hva det minst vil koste med en langsiktig långivergaranti og leverandørkredittgaranti utstedt av GIEK. Minimumspremiene følger et internasjonalt regelverk, men endelig premie settes av GIEK og kan bli satt høyere. Les mer om hva kalkulatoren viser og ikke viser lenger ned på siden.

GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti, beregnet som en engangspremie, men mulig som p.a.-premie ved bankmedvirkning på over 20 prosent.

Premien beregnes ut ifra nedbetalingstid fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes av:

  • Kjøpers kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet dvs. sannsynligheten for at kunden misligholder.
  • Politiske forhold i kjøpers land: GIEK vurderer risikoen for politisk omstendigheter i kjøpers land som kan føre til mislighold.

Hva viser premiekalkulatoren?

GIEK tar en risikopremie av kunden når vi utsteder garantier. Premiekalkulatoren gjelder for långivergaranti og leverandørkredittgaranti over to år, og gjelder for OECD landgruppe 1-7 (se landrisiko for mer informasjon). NB! Kalkulatoren gjelder ikke ved eksport til rike OECD-land (OECD landgruppe 0), hvor premien kalkuleres på grunnlag av markedsindikatorer. Kontakt GIEK for premieindikasjon for disse landene

Som hovedregel betales hele premien ved garantiutstedelse. Det er mulig å betale premien løpende (p.a.-premie), og dette er det mest vanlige ved bankmedvirkning på over 20 prosent.

Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes bl.a. av:

  • Landrisiko: Her inngår politiske- sikkerhetsmessige, juridiske, og makroøkonomiske forhold som kan hindre eller vanskeliggjøre tilbakebetalingen av et lån.

  • Kjøpers kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet, dvs. den antatte sannsynligheten for at kunden misligholder sine forpliktelser. I premiekalkulatoren fremkommer kjøpers kredittverdighet på en standard ratingskala fra AAA til B-
     

GIEK tar i enkelte tilfeller også etableringsgebyr (upfront fee) og beredskapsprovisjon (commitment fee) som kommer i tillegg til risikopremien.