Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan personopplysninger blir behandlet og sikret i GIEK. Det finnes egne retningslinjer for GIEKs behandling av HR-data.

 

Behandlingsansvarlig

GIEK er behandlingsansvarlig ved behandlingen av personopplysninger. GIEK behandler personopplysninger i henhold til gjeldende norsk lovgivning og GIEKs interne retningslinjer for behandling av personopplysninger. Det vises for øvrig til informasjon om EUs personvernforordning og personopplysningslov på Regjeringens sider

 

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til en enkeltperson. Det kan være for eksempel navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, personnummer, telefonnummer, IP-adresse, bilder. Den enkelte har selv rett til å bestemme over egne personopplysninger.

 

Behandling av personopplysninger

GIEK registrerer, behandler og oppbevarer personopplysninger om kunder og andre virksomheter i det omfang det er nødvendig for å kunne drive vår forretningsvirksomhet. GIEK behandler personopplysninger blant annet i forbindelse med søknadsbehandling, ved opprettelse og administrering av kundeforhold, og for at vi skal kunne håndtere en søknad eller forespørsel. Eksempler på personopplysninger som behandles og arkiveres vil være navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato og personnummer på blant annet virksomheters eiere, ledelse og styre.

GIEK behandler personopplysninger som er kommet inn digitalt via vår hjemmeside www.giek.no eller på e-post:

  • ved søknad om garanti
  • ved å abonnere på GIEKs nyhetsbrev
  • ved påmelding til en konferanse og annet i regi av GIEK
  • ved søknad om jobb
  • ved generelle henvendelser
  • eller andre forespørsler relatert til GIEKs virksomhet.

GIEKs saksbehandling krever at det gjøres en vurdering av de involverte parter med siktemål om å redusere risiko for korrupsjon. GIEK krever at eksportører, og eventuelt andre søkere, erklærer at verken de selv eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen, har vært involvert i eller vil involvere seg i korrupsjon, i transaksjonen. Garanti utstedes ikke uten at eksportøren og eventuelt annen søker har avgitt slik erklæring.

GIEK samler inn data om bruk av vår hjemmeside og andre digitale tjenestetilbud. Dataene bruker vi til å forbedre opplevelsen av GIEKs digitale tilbud for å kunne gi kunden et mer relevant innhold og markedsføring. Les mer informasjon vedrørende innsamling og behandling av data ved bruk av GIEKs hjemmeside og digitale kanaler. 

 

Beskyttelse av personopplysninger

Personopplysninger lagres og behandles konfidensielt og i overensstemmelse med og i henhold til gjeldende norsk lovgivning og GIEKs interne retningslinjer for behandling av personopplysninger, og med de samtykker kunden gir oss når kunden avgir korrupsjonserklæring, aksepterer cookies eller melder seg på våre nyhetsbrev eller andre tjenester. Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å kunne behandle en sak, og så lenge det er nødvendig for et berettiget formål og i henhold til lovgivningen.

 

Samtykke

Behandling av personopplysninger er basert på samtykke som må kunne dokumenteres. I henhold til dokumentasjonskrav i forbindelse med saksbehandling må garantisøker bekrefte at man opptrer i samsvar med våre krav til etikk og offentlighet. Nederst i hvert søknadsskjema vil det være en lenke til relevant erklæring. Kunden må gi samtykke til å stå på liste for å motta nyhetsbrev, informasjon og invitasjoner om konferanser eller annet i regi av GIEK.

 

Innsynsrett

I henhold til personvernregelverket har alle kunder og samarbeidspartnere på forespørsel rett til å se hvilke opplysninger GIEK har registrert om vedkommende.

 

Endringsrett

Dersom opplysningene for eksempel er unøyaktige, ufullstendige eller unødvendige, har kunden rett til å be om at opplysningene blir endret eller slettet.

 

Sletting

Personopplysninger skal som utgangspunkt slettes når det ikke lenger er nødvendig å lagre disse opplysningene. GIEK vil allikevel lagre slike opplysninger i samsvar med Arkivloven.

 

Retten til å bli glemt

Kunden kan trekke tilbake samtykke til å motta informasjon fra GIEK og be om at personopplysninger om dem blir slettet dersom GIEK ikke allikevel er forpliktet til å lagre slike opplysninger.

Spørsmål og henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger i GIEK kan rettes på e-post til Kommunikasjonssjef Allon Groth på agr@giek.no, Personvernombud Åse Pleym Bakken på apb@giek.no eller til post@giek.no .