3 - Hvorfor eksportgarantier?

Eksportgarantier bidrar til

  • Økt salg og vekst for norske bedrifter.
  • Tryggere kjøp for utenlandske kunder. 
  • Sikker finansiering for banker.

Internasjonal konkurranse stimulerer til utvikling og nyskapning. Når bedrifter vinner kontrakter i utlandet skapes det arbeidsplasser og vekst.

Eksportører, kjøpere og banker gjennomføre handelen, når GIEK tar risikoen. Det har muliggjort mange eksportkontrakter som ellers ikke ville blitt noe av. 

GIEK bidrar til å sikre arbeidsplasser og utløste i 2015 eksport for 44,8 milliarder kroner.