2 - Hva gjør GIEK?

Fremmer norsk eksport ved å stille garantier

GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer gjennom å stille langsiktige garantier på vegne av den norske stat. 

Garantiene er tilpasset norske eksportbedrifters og utenlandske kjøperes behov, og dekker politisk og kommersiell risiko på lån utstedt av private eller offentlige finansinstitusjoner.

Garantiene kan kun stilles der det leveres norske varer eller tjenesteytelser til utlandet, eller der en eksporttransaksjon på annet vis fremmer norsk verdiskaping. GIEK garanterer for eksport til land over hele verden.

GIEK er et supplement til det private bank- og finansmarkedet og skal resultatmessig gå i balanse over tid.

I tillegg til eksportgarantier forvalter GIEK to innenlandske garantiordninger for kraftkjøp og skipsbygging ved norske verft.