1 - Hva er GIEK?

Statlig etat, kommersiell partner

GIEK er en forvaltningsbedrift underlagt Næringsministeren. GIEK har et eget styre og drives som en finansiell virksomhet som utsteder garantier på kommersielle vilkår.

Garantiene hjelper utenlandske kjøpere med finansiering, samt reduserer risikoen for tap for norske eksportører og utenlandske kjøpere.

Med garantier fra GIEK får du støtte fra den norske stat. Det gjør en forskjell ute i verden og gir norske bedrifter like konkurransevilkår i utlandet.

Ved å garantere bedrifter og banker mot den økonomisk og politisk risiko det er å drive internasjonal handel, muliggjøres finansiering av transaksjoner fra Norge til hele verden.

I tillegg til eksportgarantier er det garantier til kraftavtaler i Norge og bygging av skip og installasjoner til havs ved norske verft.

Sammen med Eksportkreditt Norge og norske og internasjonale banker jobber vi for å gi gode tilpassede finansieringsløsninger som dekker både små og store bedrifters behov.

Med en nærmere 100 år lang historie har GIEK vært med på store norske eksportsuksesser og lært oss å kjenne de utfordringer og muligheter som norske bedrifter møter når de handler og investerer rundt om i verden.