Hvem kan søke?

GIEK stiller garanti som sikrer at eksportøren får betalt til avtalt tid. Garantien gjelder dersom kjøperen går konkurs eller får betalingsproblemer.

 

Hva dekker garantien?

  • Garantien kan gjelde utenlandsk kjøpers manglende evne eller vilje til å betale. GIEK garanterer for inntil 90 prosent av kreditten.
  • Garantien kan gjelde endring av lover eller hendelser i kjøpers hjemland som gjør det umulig å gjennomføre betalingen (politisk risiko).

Saker innenfor ’Marketable risk’ området og som er under 2 år kan ikke behandles av GIEK. Ta kontakt med GIEK Kredittforsikring AS.

 

Hvordan fungerer garantien?

 

Leverandørkredittgaranti avlaster eksportør

 

 

Leverandørkreditt med finansiering

 

 

Hva koster det?

GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti.

Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes av:

  • Kjøpers kredittverdighet:  GIEK vurderer kundens kredittverdighet dvs.  sannsynligheten for at kunden betaler.
  • Politiske forhold i kjøpers land: GIEK vurderer hvor stor risikoen er for at det kan oppstå politisk urolighet i utenlandsk kjøpers land. 

GIEK tar i tillegg et upfront fee og commitment fee.

Få en indikasjon med vår premiekalkulator

 

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for leverandørkredittgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Leverandørkredittgaranti.

 

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

 

Har du spørsmål om garanti for leverandørkreditt?

1

Atle Bjørkheim

Kunde- og markedsansvarlig