Stillingen opprettes bl.a. for å møte økt etterspørsel etter finansiering i forbindelse med en ny garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge. Avdelingen har for tiden 8 ansatte.

Arbeidsoppgaver

Som senior kundeansvarlig har du utstrakt kontakt med markedet og bank-/finansnæringen i Norge og i noen grad internasjonalt, og du vil ha ansvar for en egen kunde-/saksportefølje innenfor maritim sektor.  Arbeidsoppgavene er varierte med hovedvekt på rådgivning og salg av et variert spekter av garantiprodukter, kredittvurdering av garantisøknader og forberedelse av beslutningsgrunnlag for ledelse og kredittkomite. Arbeidsoppgavene inkluderer også utarbeiding av diverse materiale for rapporteringsformål.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha økonomisk utdanning på masternivå, og ha bred erfaring fra kreditt- og analysearbeid. Det kreves bakgrunn fra rederi eller bankvirksomhet rettet mot shipping eller olje og offshore. God økonomisk forståelse, finansiell kompetanse og kjennskap til det norske kapitalmarkedet vil bli vektlagt.  

Personlige egenskaper

Personen vi søker må ha god skriftlig fremstillingsevne, være analytisk, resultatorientert, ha kunde- og markedsforståelse og kommersiell innsikt.  Søkeren må ha gode samarbeidsevner og være proaktiv og løsningsorientert i det daglige arbeidet.

Språk

Søkere må ha gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

  • I GIEK vil du møte spennende utfordringer i en kompetansebedrift med et unikt kjennskap til norsk eksport og internasjonal handel.
  • Vi har et godt arbeidsmiljø, og du får gode muligheter for oppdatering og utvikling hos oss.
  • Vi holder til i attraktive lokaler på Aker Brygge i Oslo sentrum.
  • Noe reising på påregnes
  • Lønn etter kvalifikasjoner som seniorrådgiver i det statlige regulativet.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til Solveig Frøland, avdelingsdirektør, 952 94 853 - eller til rådgiver i Prime People Ole Jan Rimstad, 995 93 014.
Søknadsfrist  08.12.17