Stillingen vil få ansvaret for å forvalte, videreutvikle og kommunisere GIEKs arbeid med compliance, samt koordinere og gi råd i mål-, resultatstyring , samt bistå i risikorapporteringen til NFD. Seksjonslederen vil sitte i avdelingens ledergruppe og ha personalansvar for en medarbeider.

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte og videreutvikle arbeidet med helhetlig compliance i GIEK, herunder bistå juridisk seksjon på antikorrupsjonsområdet.
 • Koordinere og fasilitere prosessene med mål- og resultatstyring.
 • Drive og følge opp arbeidet med risikostyring og –rapportering.
 • Kontakt med overordnet departementet og internrevisor.
 • Gi faglige råd til ledelse og styre.
 • Aktiv deltakelse i ledergruppen for Strategisk stab.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen juridisk eller økonomiske fag.
 • Relevant erfaring innen fagområdene fra finans, revisjon, statsforvaltningen, el.l.
 • Erfaring fra antikorrupsjonsarbeid vil være en fordel.
 • Gode norsk og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig er nødvendig.
 • Normalt gode IT-kunnskaper.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • En strukturert og pådrivende arbeidsstil.
 • Gode analytiske evner.

Vi tilbyr

 • I GIEK vil du møte spennende utfordringer i en kompetansebedrift med et unikt kjennskap til norsk eksport og internasjonal handel.
 • Vi har et godt arbeidsmiljø, og du får gode muligheter for oppdatering og utvikling hos oss.
 • Vi holder til i attraktive lokaler på Aker Brygge i Oslo sentrum.
 • Lønn etter kvalifikasjoner som seksjonsleder i statlig virksomhet.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til Ulla Wangestad, avdelingsdirektør, 992 66 193 - eller til rådgiver i Prime People Ole Jan Rimstad, 995 93 014.
Søknadsfrist  03.01.18