1

GIEK søker fagdirektør for kredittforsikring (toårig engasjement)

GIEK har som følge av Covid 19-situasjonen fått i oppdrag å opprette en midlertidig ny garantiordning som skal gi de private kredittforsikringsselskapene risikoavlastning. Garantiordningen vil gjøre at staten og forsikringsselskapene kan dele risikoen for tap. Vi ser derfor etter en leder for fagområdet kredittforsikring.

Stillingen vil være et engasjement på to år med mulighet for ett års forlengelse. Arbeidsområdet omfatter koordinering av et tverrfaglig team som vil administrere ordningen, samt GIEKs generelle tilbud innenfor kredittforsikring. Det er ønskelig med erfaring fra forsikringsbransjen og kunnskap om norsk eksportvirksomhet.

 

Les mer om stillingen og søk her.