1

Administrerende direktør søkes til sammenslått GIEK og Eksportkreditt

GIEK og Eksportkreditt slås sammen for å videreutvikle Norges fremste kompetansemiljø innen eksportfinansiering. Til å lede den nye etaten søkes Administrerende direktør. Formålet med sammenslåingen er å gjøre tilbudet enklere for næringslivet samt skape et mer effektivt eksportfinansieringssystem.