1

GIEK søker fagdirektør for kredittforsikring (toårig engasjement)

GIEK har som følge av Covid 19-situasjonen fått i oppdrag å opprette en midlertidig ny garantiordning som skal gi de private kredittforsikringsselskapene risikoavlastning. Garantiordningen vil gjøre at staten og forsikringsselskapene kan dele risikoen for tap. Vi ser derfor etter en leder for fagområdet kredittforsikring.