Långivergaranti gis til kjøpers långiver i forbindelse med eksportkontrakter.

GIEKs garantier reduserer risikoen for eksportør, kjøper eller deres banker i forbindelse med en eksporttransaksjon. Med lavere risiko får partene sterkere incitamenter til å inngå kontrakt. Slik øker garantiene eksportørenes konkurransekraft.

Garantien innebærer at staten, ved GIEK, bærer risikoen i et lån eller annen finansiell transaksjon. Banken hjelper sin kunde vokse i utlandet, enten som medgarantist eller långiver.

GIEK og Eksportkreditt Norge har en felles søknad for finansiering av eksportkontrakter under 100 millioner kroner.

Hvem kan søke?

GIEK må vite at kjøperen ønsker finansieringen, og at en norsk eksportør har fått kontrakt. Derfor må både kjøper og eksportør levere hver sin søknad til GIEK. Kjøpers søknad kan også fylles ut av banken.

For maritime finansieringer (skipsfart, offshore og annen maritim eksport inkl. nybygg, skipsutstyr, oppgradering og ombygging, uansett beløp):

For fastlandsnæringer og annen eksport:

Når skal man søke?

Ta kontakt tidlig. Utstedelse av ny garanti er basert på GIEKs gjennomgang av låneavtalen, det er derfor viktig at GIEK involveres tidlig i lånedokumentasjonen.

Husk at dersom Eksportkreditt Norge skal være långiver, må de ha mottatt søknaden før kommersiell eksportkontrakt er inngått.

Hva slags eksport dekker garantien?

Kun eksport som egner seg for langsiktig finansiering.

Kredittsalg til en utenlandsk kjøper med betaling utover 2 år kan dekkes av GIEKs leverandørkredittgaranti.

Kortsiktig kredittsalg kan sikres av GIEK Kredittforsikring

Vilkår

GIEK deler kredittriskoen med en bank, annen finansinstitusjon, eller morselskap med en god kredittrating. For kontrakter over 50 millioner kroner er det et krav at bank deler risikoen.

Etablerte selskaper (corporate risk) som dokumenterer god gjeldsbetjeningsevne uavhengig av den norske eksporten:

  • Minimum kontantandel på 15 prosent, vanligvis mer.
  • Lånet på maks 85 prosent.
  • GIEKs långivergaranti dekker normalt mesteparten av lånefinansieringen, maks. 85 prosent. 

Nyetablerte eller prosjektselskaper hvor den norske eksporten er avgjørende for gjeldsbetjeningen:

  • Egenkapital i selskapet på 30 prosent.
  • Kontantandel på 30 prosent i lånefinansieringen.
  • GIEKs långivergaranti dekker normalt inntil 70 prosent av lånefinansieringen.

For mindre kontrakter kan eksportør, etter søknad og kun dersom bankmedvirkning allerede har vært utredet, dekke denne risikoen selv.

Standardvilkår for garanti fra GIEK

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

Hvordan fungerer garantien?

Hva koster garantien?

GIEK krever premie for garantien, som er lik bankenes risikopremie og på like vilkår. I eneklte typer finansiering tilkommer også andre kostnader.

Eksportkreditt Norge har GIEK som garantist på de fleste av sine utlån og krever en rente på lånet, enten markedsrente eller CIRR-rente (fastrente).

Når både GIEK og Eksportkreditt benyttes, skal kunden betale premie til GIEK og rente til Eksportkreditt

Få en indikasjon med vår premiekalkulator

Hvordan søke?

Start hos kjøpers eller eksportørs bank med å kartlegge kjøperens finansieringsbehov, og hvorvidt banken kan delta som långiver, lånegarantist, eller begge deler. Kontakt GIEK dersom banken vil dele lånerisikoen med andre. 

Eksportkreditt Norge kan gi statlig eksportlån, som garanteres av GIEK og/eller bank. GIEK og Eksportkreditt samarbeider for å forenkle lån- og garantisøknadene og har felles søknad for eksportkontrakter under 100 millioner kroner.

GIEK gjør alltid en grundig kredittvurdering av kjøperen, uansett om Eksportkreditt Norge eller bank er långiver. Er vår vurdering positiv, vil vi gi et tilbud om garanti og opplyse hva garantien vil koste.

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Långivergaranti.

Har du spørsmål om långivergaranti?

1

Atle Bjørkheim

Kunde- og markedsansvarlig
1

Vibeke Stray

Senior kundeansvarlig / Teamleder