Ungarn

Ungarn har en befolkning på 9,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 90 000 km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 12664, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 2%, og var på totalt USD 124,3 milliarder (nominelt).
Ungarn ligger på 41. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Ungarn på en 50. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Ungarn i 2016 var på NOK 804 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Ungarn til en verdi av NOK 2,711 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
41

Norsk utenrikshandel med Ungarn