Ungarn

Ungarn har en befolkning på 9,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 90 000 km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 14224, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4%, og var på totalt USD 139,1 milliarder (nominelt).
Ungarn ligger på 53. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Ungarn på en 66. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Ungarn i 2017 var på NOK 884 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Ungarn til en verdi av NOK 2,74 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
53

Norsk utenrikshandel med Ungarn