Ungarn

Ungarn har en befolkning på 9,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 90 000 km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 16731, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 4,6%, og var på totalt USD 163,4 milliarder (nominelt).
Ungarn ligger på 52. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Ungarn på en 69. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Ungarn i 2020 var på NOK 722 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Ungarn til en verdi av NOK 4,507 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
52

Norsk utenrikshandel med Ungarn