Tsjekkia

Tsjekkia har en befolkning på 10,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 77 000 km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 23494, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 2,3%, og var på totalt USD 250,6 milliarder (nominelt).
Tsjekkia ligger på 41. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Tsjekkia på en 49. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Tsjekkia i 2020 var på NOK 2,072 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Tsjekkia til en verdi av NOK 8,998 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
41

Norsk utenrikshandel med Tsjekkia