Tsjekkia

Tsjekkia har en befolkning på 10,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 77 000 km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 20368, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4,3%, og var på totalt USD 215,7 milliarder (nominelt).
Tsjekkia ligger på 35. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Tsjekkia på en 42. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Tsjekkia i 2017 var på NOK 1,997 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Tsjekkia til en verdi av NOK 7,291 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
35

Norsk utenrikshandel med Tsjekkia