Sverige

Sverige har en befolkning på 9,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 407 000 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 51599, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 3,2%, og var på totalt USD 510,9 milliarder (nominelt).
Sverige ligger på 9. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Sverige på en 3. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Sverige i 2016 var på NOK 48,264 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Sverige til en verdi av NOK 72,629 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
9

Norsk utenrikshandel med Sverige