Sverige

Sverige har en befolkning på 9,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 407 000 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 53442, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2,3%, og var på totalt USD 538 milliarder (nominelt).
Sverige ligger på 12. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Sverige på en 6. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Sverige i 2017 var på NOK 56,069 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Sverige til en verdi av NOK 78,43 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
12

Norsk utenrikshandel med Sverige