Sverige

Sverige har en befolkning på 9,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 407 000 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 51615, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 1,3%, og var på totalt USD 530,8 milliarder (nominelt).
Sverige ligger på 10. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Sverige på en 3. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Sverige i 2020 var på NOK 76,413 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Sverige til en verdi av NOK 81,552 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
10

Norsk utenrikshandel med Sverige