Storbritannia

Storbritannia har en befolkning på 63,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 241 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 39899, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 1,8%, og var på totalt USD 2618,8 milliarder (nominelt).
Storbritannia ligger på 7. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Storbritannia på en 10. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Storbritannia i 2016 var på NOK 155,502 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Storbritannia til en verdi av NOK 30,756 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
7

Norsk utenrikshandel med Storbritannia