Storbritannia

Storbritannia har en befolkning på 65,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 241 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 42330, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 1,5%, og var på totalt USD 2829,1 milliarder (nominelt).
Storbritannia ligger på 8. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Storbritannia på en 11. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Storbritannia i 2020 var på NOK 134,754 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Storbritannia til en verdi av NOK 41,513 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
8

Norsk utenrikshandel med Storbritannia