Spania

Spania har en befolkning på 46,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 500 000 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 28156, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,1%, og var på totalt USD 1311,3 milliarder (nominelt).
Spania ligger på 30. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Spania på en 42. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Spania i 2017 var på NOK 19,509 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Spania til en verdi av NOK 13,573 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
30

Norsk utenrikshandel med Spania