Slovenia

Slovenia har en befolkning på 2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 20 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 21304, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 2,5%, og var på totalt USD 43,9 milliarder (nominelt).
Slovenia ligger på 30. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Slovenia på en 35. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Slovenia i 2016 var på NOK 61 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Slovenia til en verdi av NOK 1,078 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
30

Norsk utenrikshandel med Slovenia