Slovenia

Slovenia har en befolkning på 2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 20 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 25946, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 3,2%, og var på totalt USD 54,1 milliarder (nominelt).
Slovenia ligger på 37. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Slovenia på en 35. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Slovenia i 2020 var på NOK 159 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Slovenia til en verdi av NOK 1,518 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
37

Norsk utenrikshandel med Slovenia