Slovenia

Slovenia har en befolkning på 2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 20 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 23597, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 5%, og var på totalt USD 48,7 milliarder (nominelt).
Slovenia ligger på 40. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Slovenia på en 34. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Slovenia i 2017 var på NOK 106 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Slovenia til en verdi av NOK 1,148 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
40

Norsk utenrikshandel med Slovenia