Serbia

Serbia har en befolkning på 7,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 87 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 5900, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1,9%, og var på totalt USD 41,4 milliarder (nominelt).
Serbia ligger på 48. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Serbia på en 77. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Serbia i 2017 var på NOK 299 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Serbia til en verdi av NOK 245 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
48

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Serbia