Serbia

Serbia har en befolkning på 7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 87 000 km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 7411, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 4,2%, og var på totalt USD 51,4 milliarder (nominelt).
Serbia ligger på 44. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Serbia på en 94. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Serbia i 2020 var på NOK 423 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Serbia til en verdi av NOK 390 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
44

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Serbia