San Marino

San Marino har en befolkning på 0,031 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 60 km2. Forventet levealder er 0 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2016 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
San Marino ligger på 79. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger San Marino på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til San Marino i 2016 var på NOK 31 millioner. Samme år importerte Norge varer fra San Marino til en verdi av NOK 1 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
79

Norsk utenrikshandel med San Marino