San Marino

San Marino har en befolkning på 0,031 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 60 km2. Forventet levealder er 0 år, og med BNP per kapita på USD 49664, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1,2%, og var på totalt USD 1,6 milliarder (nominelt).
San Marino ligger på 88. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger San Marino på en n/a. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til San Marino i 2017 var på NOK 28 millioner. Samme år importerte Norge varer fra San Marino til en verdi av NOK 3 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
88

Norsk utenrikshandel med San Marino