Romania

Romania har en befolkning på 20 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 230 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 9474, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 4,8%, og var på totalt USD 186,6 milliarder (nominelt).
Romania ligger på 36. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Romania på en 58. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Romania i 2016 var på NOK 761 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Romania til en verdi av NOK 2,923 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
36

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Romania