Romania

Romania har en befolkning på 19,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 230 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 12919, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 4,2%, og var på totalt USD 250 milliarder (nominelt).
Romania ligger på 55. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Romania på en 69. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Romania i 2020 var på NOK 1,15 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Romania til en verdi av NOK 4,38 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
55

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Romania