Romania

Romania har en befolkning på 20 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 230 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 10813, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 6,9%, og var på totalt USD 211,8 milliarder (nominelt).
Romania ligger på 52. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Romania på en n/a. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Romania i 2017 var på NOK 948 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Romania til en verdi av NOK 2,433 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
52

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Romania