Polen

Polen har en befolkning på 37,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 306 000 km2. Forventet levealder er 77 år, og med BNP per kapita på USD 15692, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 4,5%, og var på totalt USD 595,8 milliarder (nominelt).
Polen ligger på 40. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Polen på en 45. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Polen i 2020 var på NOK 21,206 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Polen til en verdi av NOK 28,396 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
40

Norsk utenrikshandel med Polen