Polen

Polen har en befolkning på 38 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 306 000 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 13811, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4,6%, og var på totalt USD 524,5 milliarder (nominelt).
Polen ligger på 33. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Polen på en 36. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Polen i 2017 var på NOK 19,072 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Polen til en verdi av NOK 23,014 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
33

Norsk utenrikshandel med Polen