Østerrike

Østerrike har en befolkning på 8,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 82 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 44176, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 1,5%, og var på totalt USD 386,4 milliarder (nominelt).
Østerrike ligger på 19. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Østerrike på en 16. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Østerrike i 2016 var på NOK 1,807 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Østerrike til en verdi av NOK 4,456 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
19

Norsk utenrikshandel med Østerrike