Østerrike

Østerrike har en befolkning på 8,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 82 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 47290, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3%, og var på totalt USD 416,5 milliarder (nominelt).
Østerrike ligger på 26. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Østerrike på en 16. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Østerrike i 2017 var på NOK 2,147 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Østerrike til en verdi av NOK 5,06 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
26

Norsk utenrikshandel med Østerrike