Østerrike

Østerrike har en befolkning på 8,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 82 000 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 50137, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 1,4%, og var på totalt USD 445 milliarder (nominelt).
Østerrike ligger på 27. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Østerrike på en 15. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Østerrike i 2020 var på NOK 2,513 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Østerrike til en verdi av NOK 5,935 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
27

Norsk utenrikshandel med Østerrike