Montenegro

Montenegro har en befolkning på 0,62 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 13 000 km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 6701, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 2,5%, og var på totalt USD 4,1 milliarder (nominelt).
Montenegro ligger på 51. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Montenegro på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Montenegro i 2016 var på NOK 649 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Montenegro til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
51

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Montenegro