Montenegro

Montenegro har en befolkning på 0,622 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 13 000 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 8908, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 4,1%, og var på totalt USD 5,5 milliarder (nominelt).
Montenegro ligger på 50. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Montenegro på en 67. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Montenegro i 2020 var på NOK 4 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Montenegro til en verdi av NOK 3 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
50

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Montenegro