Monaco

Monaco har en befolkning på 0,037 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2 km2. Forventet levealder er 0 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2019 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Monaco i 2020 var på NOK 4 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Monaco til en verdi av NOK 5 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
n/a

Norsk utenrikshandel med Monaco