Moldova

Moldova har en befolkning på 3,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 32 000 km2. Forventet levealder er 70 år, og med BNP per kapita på USD 1900, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 4,1%, og var på totalt USD 6,7 milliarder (nominelt).
Moldova ligger på 44. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Moldova på en 103. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Moldova i 2016 var på NOK 12 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Moldova til en verdi av NOK 39 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
44

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Moldova