Moldova

Moldova har en befolkning på 2,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 32 000 km2. Forventet levealder er 71 år, og med BNP per kapita på USD 4503, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 3,6%, og var på totalt USD 11,9 milliarder (nominelt).
Moldova ligger på 48. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Moldova på en 115. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Moldova i 2020 var på NOK 24 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Moldova til en verdi av NOK 76 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
48

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Moldova