Moldova

Moldova har en befolkning på 3,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 32 000 km2. Forventet levealder er 70 år, og med BNP per kapita på USD 2289, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4,5%, og var på totalt USD 8,1 milliarder (nominelt).
Moldova ligger på 47. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Moldova på en 122. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Moldova i 2017 var på NOK 21 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Moldova til en verdi av NOK 35 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
47

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Moldova