Malta

Malta har en befolkning på 0,445 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 320 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 29820, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 4,9%, og var på totalt USD 14,9 milliarder (nominelt).
Malta ligger på 88. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Malta på en 52. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Malta i 2020 var på NOK 280 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Malta til en verdi av NOK 87 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
88

Norsk utenrikshandel med Malta