Malta

Malta har en befolkning på 0,419 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 320 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 26945, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 6,4%, og var på totalt USD 12,5 milliarder (nominelt).
Malta ligger på 84. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Malta på en 46. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Malta i 2017 var på NOK 333 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Malta til en verdi av NOK 60 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
84

Norsk utenrikshandel med Malta