Makedonia

Makedonia har en befolkning på 2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 25 000 km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 5237, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 2,4%, og var på totalt USD 10,8 milliarder (nominelt).
Makedonia ligger på 10. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Makedonia på en 66. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Makedonia i 2016 var på NOK 8 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Makedonia til en verdi av NOK 66 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
10

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Makedonia