Makedonia

Makedonia har en befolkning på 2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 25 000 km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 6022, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 3,2%, og var på totalt USD 12,5 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Makedonia i 2020 var på NOK 12 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Makedonia til en verdi av NOK 88 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Makedonia