Makedonia

Makedonia har en befolkning på 2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 25 000 km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 5442, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP falt i 2017 med 0%, og var på totalt USD 11,3 milliarder (nominelt).
Makedonia ligger på 10. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Makedonia på en 107. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Makedonia i 2017 var på NOK 7 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Makedonia til en verdi av NOK 75 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
10

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Makedonia