Luxembourg

Luxembourg har en befolkning på 0,53 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2590 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 102831, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 4,2%, og var på totalt USD 59,9 milliarder (nominelt).
Luxembourg ligger på 59. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Luxembourg på en 10. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Luxembourg i 2016 var på NOK 201 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Luxembourg til en verdi av NOK 772 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
59

Norsk utenrikshandel med Luxembourg