Luxembourg

Luxembourg har en befolkning på 0,53 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2590 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 104103, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2,3%, og var på totalt USD 62,4 milliarder (nominelt).
Luxembourg ligger på 66. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Luxembourg på en 8. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Luxembourg i 2017 var på NOK 339 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Luxembourg til en verdi av NOK 657 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
66

Norsk utenrikshandel med Luxembourg