Luxembourg

Luxembourg har en befolkning på 0,569 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2430 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 114704, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 2,3%, og var på totalt USD 71,1 milliarder (nominelt).
Luxembourg ligger på 72. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Luxembourg på en 9. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Luxembourg i 2020 var på NOK 366 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Luxembourg til en verdi av NOK 808 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
72

Norsk utenrikshandel med Luxembourg