Litauen

Litauen har en befolkning på 2,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 62 000 km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 14879, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 2,3%, og var på totalt USD 42,7 milliarder (nominelt).
Litauen ligger på 21. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Litauen på en 32. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Litauen i 2016 var på NOK 5,106 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Litauen til en verdi av NOK 6,72 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
21

Norsk utenrikshandel med Litauen