Litauen

Litauen har en befolkning på 2,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 62 000 km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 16680, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,8%, og var på totalt USD 47,1 milliarder (nominelt).
Litauen ligger på 14. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Litauen på en 38. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Litauen i 2017 var på NOK 6,204 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Litauen til en verdi av NOK 7,416 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
14

Norsk utenrikshandel med Litauen