Litauen

Litauen har en befolkning på 2,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 62 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 19601, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 4,3%, og var på totalt USD 54,6 milliarder (nominelt).
Litauen ligger på 11. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Litauen på en 35. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Litauen i 2020 var på NOK 6,497 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Litauen til en verdi av NOK 10,52 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
11

Norsk utenrikshandel med Litauen