Liechtenstein

Liechtenstein har en befolkning på 0,036 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 160 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2017 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Liechtenstein i 2017 var på NOK 12 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Liechtenstein til en verdi av NOK 61 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
n/a

Norsk utenrikshandel med Liechtenstein