Latvia

Latvia har en befolkning på 2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 62 000 km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 14118, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 2%, og var på totalt USD 27,6 milliarder (nominelt).
Latvia ligger på 14. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Latvia på en 40. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Latvia i 2016 var på NOK 887 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Latvia til en verdi av NOK 2,804 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
14

Norsk utenrikshandel med Latvia