Latvia

Latvia har en befolkning på 2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 62 000 km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 15594, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4,5%, og var på totalt USD 30,2 milliarder (nominelt).
Latvia ligger på 19. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Latvia på en 40. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Latvia i 2017 var på NOK 931 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Latvia til en verdi av NOK 2,85 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
19

Norsk utenrikshandel med Latvia