Latvia

Latvia har en befolkning på 1,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 62 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 17828, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 2,1%, og var på totalt USD 34,1 milliarder (nominelt).
Latvia ligger på 19. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Latvia på en 42. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Latvia i 2020 var på NOK 973 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Latvia til en verdi av NOK 3,185 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
19

Norsk utenrikshandel med Latvia