Kroatia

Kroatia har en befolkning på 4,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 55 000 km2. Forventet levealder er 77 år, og med BNP per kapita på USD 14936, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 2,9%, og var på totalt USD 60,7 milliarder (nominelt).
Kroatia ligger på 51. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kroatia på en 63. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Kroatia i 2020 var på NOK 463 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kroatia til en verdi av NOK 648 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
51

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kroatia