Kroatia

Kroatia har en befolkning på 4,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 55 000 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 13294, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2,8%, og var på totalt USD 54,8 milliarder (nominelt).
Kroatia ligger på 58. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kroatia på en 57. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Kroatia i 2017 var på NOK 280 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kroatia til en verdi av NOK 537 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
58

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kroatia