Italia

Italia har en befolkning på 59,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 294 000 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 30527, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 0,9%, og var på totalt USD 1849,9 milliarder (nominelt).
Italia ligger på 50. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Italia på en 61. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Italia i 2016 var på NOK 9,847 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Italia til en verdi av NOK 18,279 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
50

Norsk utenrikshandel med Italia