Italia

Italia har en befolkning på 60,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 294 000 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 33228, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 0,3%, og var på totalt USD 2003,5 milliarder (nominelt).
Italia ligger på 58. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Italia på en 52. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Italia i 2020 var på NOK 11,836 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Italia til en verdi av NOK 22,978 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
58

Norsk utenrikshandel med Italia