Italia

Italia har en befolkning på 59,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 294 000 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 31952, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1,5%, og var på totalt USD 1934,7 milliarder (nominelt).
Italia ligger på 51. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Italia på en 54. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Italia i 2017 var på NOK 11,341 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Italia til en verdi av NOK 20,882 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
51

Norsk utenrikshandel med Italia